O stepenastoj štednji

objavljeno 31.10.2010

Davne 1924. godine u Milanu je održan prvi međunarodni kongres štedioničara da bi se pronašao izlaz iz krize izazvane Prvim svetskim ratom. Učesnici su zaključili da su za razvoj čovečanstva potrebni očuvanje postojećih resursa i promene u njihovom korišćenju. U znak sećanja na taj događaj 31. oktobra se obeležava Međunarodni dan štednje, a sledi mu tzv. nedelja štednje.

Tokom nedelje štednje banke se trude da zadrže stare i privuku nove štediše nudeći stimulativne kamate i atraktivne pakete. U šarolikoj ponudi možda će vam relativno visokim kamatnim stopama pažnju privući - stepenasta štednja.

Stepenasta štednja je oblik štednje tokom koje se kamatna stopa periodično (mesečno ili kvartalno) povećava. Što su duže sredstva oročena obračunava se viša kamata. Novac možete podići pre isteka perioda oročenja bez naknade za razoročenje (i biće vam isplaćena kamata pripisana štednom ulogu za prethodni period, kao i kamata za štednju po viđenju od početka tekućeg perioda do datuma razoročenja).

Primer: na 1.000 evra (o dinarskoj štednji nema govora) oročenih po kamatnoj stopi od 6% posle godinu dana imaćete 60 evra više (1.000 x 0,06), a nakon odbitka poreza na prihod od kamate u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana (20%) iz banke ćete izaći sa 1.048 evra. Zamislite sada ponudu banke da štednju završite sa kamatnom stopom od 10 procenata!

U našoj zemlji osam banaka nudi stepenastu štednju i na svojim zvaničnim prezentacijama su objavile visine kamatnih stopa. Deset procenata?! U čemu je trik?

stepenasta štednja oročena devizna štednja

Kamatne stope su prikazane u bruto iznosu na godišnjem nivou. Pet banaka nudi stepenastu štednju na 12 meseci, jedna na 24 (i 36), a dve na šest meseci. Obična oročena štednja sa odgovarajućim kamatnim stopama i periodima oročenja prikazana je sivim poljima, a stepenasta štednja narandžastim.
 
Stepenasta štednja je tokom perioda oročenja uglavnom nepovoljnija do samog kraja perioda oročavanja. Nema trika. Razlika predstavljena sivim površinama je ugrađen rizik ako tokom štednje povučete svoj novac. Toliko o atraktivnim kamatama. Samo u Alpha banci i Société Générale kamate stepenaste štednje nadmašuju običnu štednju. Budite oprezni pre nego što ovih dana potrčite u banku.


 Svoj komentar napisali su...

 1. 31.10.2010 | 12:30

  oprez nije naodmet, zar ne?

 2. 31.10.2010 | 12:45

  Uvek kada su banke u pitanju.

 3. 31.10.2010 | 17:21

  I pored svakodnevnih razgovora ponekad ne mogu da se načudim entuzijazmu koji pokazuješ kada treba prikupiti relevantne podatke i od njih izvesti činjenice koje mogu da "otvore oči".
  Da se više ljudi bavi ovakvim stvarima, verovatno bi nivo adekvatne informisanosti bio mnogo veći u Srbiji.
  Ovako, narod uglavnom srlja a posle se kaje. Ono što je svojevrsna ironija je da banke kroz dobar marketing uspevaju da prevare i one koji žele da štede i one kojima su potrebni (ili nepotrebni krediti).

  P.S. izvini zbog ovolikog teksta!

 4. 02.11.2010 | 22:37

  Svaki je komentar dobrodošao. Ako je entuzijazam nekritičko oduševljenje za nešto, moj izvire u beskrajnoj radoznalosti. Zahvaljujući Internetu sada imamo pristup podacima do kojih ranije nije bilo lako doći. Sami podaci, međutim, ne vrede mnogo, ako ih ne dovedemo u nekakav smislen međusobni odnos. U poslednje vreme nalazim izazov u tome da tako povezane informacije grafički predstavim. U ovom slučaju pozabavio sam se kamatnim računom koji uglavnom nije intuitivno razumljiv ljudima izvan zamršenog sveta finansija.

Dodaj komentar

Zapamti me