Pseudopus apodus

Ophisaurus apodus, blavor

 


 

Mali šareni iz daleke Burme
Ja sam mali zmaj!

Nova adresa: gkojadinovic.com/blog


Mali šareni iz daleke Burme

Python molurus, burmanski piton
 

 

Ja sam mali zmaj!

Nova adresa: gkojadinovic.com/blog


Portret jedne kamile

jednogrba kamila camelus dromedarius
 
Blogorola, prvi broj, kamila


 

Nova adresa: gkojadinovic.com/blog


Ja sam mali zmaj!

mali zmaj iguana iguana


 

Nova adresa: gkojadinovic.com/blog


Prvi korak...


 

 

Igra mačke i miša...
Mala slatka maca

Nova adresa: gkojadinovic.com/blog


Vespa Crabro

vespa crabro

Pčelica Maja

Nova adresa: gkojadinovic.com/blog